Training voor vertrouwenscontactpersonen

Startdatum:
09.04.2021 09:30
Einddatum:
23.04.2021 09:30
Kosten deelname:
Gratis
Beschrijving:
Iedere deelnemer en vrijwilliger binnen een vereniging of stichting moet kunnen rekenen op een veilige en positieve omgeving. Een Vertrouwenscontactpersoon vormt hierin een belangrijke schakel.

Voor iedereen die de functie van Vertrouwenscontactpersoon heeft, bieden we in samenwerking met Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) op 9 en 23 april de training Vertrouwenscontactpersoon aan.

In deze tweedelige training komen de volgende onderdelen aan bod:
- Taken en verantwoordelijkheden van de vertrouwenscontactpersoon (VCP)
- Meldingen aannemen en preventie
- Verwijzen / Sociale kaart
- Zichtbaarheid van de VCP binnen de organisatie vergroten.
- Oefenen van gesprekstechnieken.
- Oefenen met casussen
De training is digitaal op 9 april en op 23 april. De training wordt gegeven door Magda van der Wees, expert sociale veiligheid, NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk).

De VCP biedt vrijwilligers ruimte om in vertrouwen over grensoverschrijdend gedrag te praten. Denk daarbij aan onderwerpen zoals pesten, discriminatie of seksuele intimidatie. Daarnaast gaat de VCP in gesprek met slachtoffer of beschuldigde. Hij/zij onderzoekt waar de persoon in kwestie terecht kan met zijn hulpvraag, welke vervolgstappen gezet moeten worden én helpt het bestuur grensoverschrijdend gedrag binnen de organisatie te voorkomen.

Sportorganisaties kunnen helaas niet meedoen met deze training vanwege landelijke afspraken met het NOCNSF. Sportorganisaties raden we aan om de VCP-training via NOC*NSF te volgen, ook omdat het tuchtrecht een belangrijke rol speelt binnen de sport en die uitgebreid behandeld wordt in de trainingen van NOC*NSF. Deze trainingen starten regelmatig: https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/374-vertrouwenscontactpersoon.
Aangeboden door:
Hart voor Woerden